điều kiện giao dịch

Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

Nhằm giúp người dùng hiểu rõ về các chính sách, thủ tục, quy định và điều khoản khi sử dụng, tìm hiểu về trang thông tin về các sản phẩm thiết bị bán hàng, thiết bị siêu thị, thiết bị mã vạch barcode…, website Huế POS – huepos.com đưa ra bản chính sách và điều khoản điều kiện giao dịch chung dưới đây.

1. Điều kiện mua hàng

Để mua hàng ở huepos.com, Quý khách hàng phải từ đủ 18 và có tài sản để thực hiện giao dịch mua hàng, hoặc có sự giám sát cả cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Khi sử dụng Website https://huepos.com/  Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây.

Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Orchid có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên

Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nội dung nào của trang web với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Nama.vn.

– Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào, đồng thời có trách nhiệm bảo mật với tài khoản & mật khẩu đăng nhập của mình. Trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, Quý khách phải thông báo ngày cho chúng tôi để xử lý. Nama.vn không chịu trách nhiệm nào đối với những thiệt hại hoặc mất mát xảy ra do Quý khách không tuân thủ theo quy định.

2. Các định nghĩa

Công Ty:  là Công Ty TNHH TMDV Bảo Phong, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301123843 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 08/12/2009, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 16/06/2015

Website Huepos.com: nghĩa là website thương mại điện tử do Công Ty sở hữu, vận hành hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam.

Sản Phẩm: nghĩa là các hàng hóa, dịch vụ, được kinh doanh trên Website Huepos.

Điều Khoản Và Điều Kiện: nghĩa là bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung này và các phiên bản Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung cập nhật, bổ sung, thay đổi tại từng thời điểm, được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Khách Hàng: nghĩa là các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website Huepos.com, bao gồm: (i) mọi cá nhân có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và/ hoặc hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đơn Đặt Hàng: nghĩa là chứng từ điện tử xác nhận việc Khách Hàng đã thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Website Huepos.com.

Người Nhận Hàng: nghĩa là người nhận hàng được Khách Hàng nêu thông tin tại Đơn Đặt Hàng.

Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: nghĩa là kênh hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến thông tin và hoạt động liên quan trên Website Huepos.com.

3. Giá bán sản phẩm, hóa đơn và thanh toán

3.1 Giá bán sản phẩm

Giá của Sản Phẩm được niêm yết trên Website Huepos.com tại thời điểm Đơn Đặt Hàng được đặt. Giá này chưa bao gồm thuế GTGT áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành và không bao gồm khoản giảm giá, chiết khấu, phí vận chuyển, và các chi phí khác phát sinh theo yêu cầu của Khách Hàng.

3.2 Hóa đơn

3.2.1 Công Ty sẽ cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Khách Hàng cho mỗi Đơn Đặt Hàng.

3.2.2 Công Ty sẽ xuất hóa đơn điện tử, Khách Hàng cần cung cấp thông tin email tại phần thông tin của tài khoản để nhận hóa đơn.

3.2.3 Công Ty sẽ xuất hóa đơn cho Khách Hàng theo các thông tin tài khoản của Khách Hàng. Trường hợp, Khách Hàng muốn bổ sung/ điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn so với thông tin tài khoản, Khách hàng vui lòng lựa chọn mục xuất hóa đơn GTGT và điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Website Huepos.com tại thời điểm xác nhận Đơn Đặt Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

3.2.4 Công Ty sẽ xuất hóa đơn cho Khách Hàng theo các thông tin tài khoản của Khách Hàng. Trường hợp, Khách Hàng muốn bổ sung/ điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn so với thông tin tài khoản, Khách hàng vui lòng lựa chọn mục xuất hóa đơn GTGT và điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Website Huepos.com tại thời điểm xác nhận Đơn Đặt Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

3.2.5 Công Ty sẽ xuất hóa đơn cho Khách Hàng theo các thông tin tài khoản của Khách Hàng. Trường hợp, Khách Hàng muốn bổ sung/ điều chỉnh nội dung xuất hóa đơn so với thông tin tài khoản, Khách hàng vui lòng lựa chọn mục xuất hóa đơn GTGT và điền đầy đủ, chính xác và hợp lệ các thông tin để được xuất hóa đơn tài chính trên Website Huepos.com tại thời điểm xác nhận Đơn Đặt Hàng. Công Ty sẽ không tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sửa đổi các thông tin xuất hóa đơn đã được cung cấp bởi Khách Hàng.

3.3 Hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.

Khách Hàng thanh toán cho Công Ty bằng các công cụ/phương thức thanh toán được cung cấp trên Website Huepos.com, theo chính sách về thanh toán được đăng tải trên Website Huepos.com vào từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.

Điều 4. Xác lập đơn hàng

4.1 Bất kỳ thông tin về Sản Phẩm được đưa ra trên Website Huepos.com không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Công Ty gửi tới Khách Hàng.

4.2 Các bước hình thành hợp đồng

Bước 1: Khách Hàng tìm thông tin về và lựa chọn Sản Phẩm đang đăng bán trên Website Huepos.com.

Để làm rõ, danh sách Sản Phẩm cung ứng phụ thuộc vào chính sách của Công Ty tại từng thời điểm, Công Ty có quyền bổ sung/thay đổi/giảm bớt Sản Phẩm tại từng thời điểm.

Bước 2: Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng trên Website vui lòng lưu ý, khi Khách Hàng Xác nhận để tiến hành đặt hàng cho Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

Quy trình đặt hàng trên Website Huepos.com cho phép Khách Hàng kiểm tra Sản Phẩm đã đặt mua theo Đơn Đặt Hàng và cho phép Khách Hàng rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn Đặt Hàng trước khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến.

Bước 3: Khách Hàng lựa chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán trong trường hợp lựa chọn thanh toán trực tuyến theo các phương thức phù hợp với Chính Sách Thanh Toán.

Vui lòng lưu ý, với các hình thức thanh toán trực tuyến, Khách Hàng cần thanh toán trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng để hình thành hợp đồng giữa Công Ty và Khách Hàng. Mặc dù vậy, Công Ty vẫn có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng theo chính sách của Công Ty tại từng thời điểm.

Bước 4: Xác nhận Đơn Đặt Hàng

Khi Khách Hàng gửi Đơn Đặt Hàng trên Website Huepos.com đến Công Ty, Đơn Đặt Hàng được xem là một đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản Phẩm của Khách Hàng theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

Đơn Đặt Hàng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin xác nhận Đơn Đặt Hàng từ Công Ty.

(*) Lưu ý: Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng, Công Ty có quyền không xác nhận một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

a. Công Ty không thể đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc theo chính sách của từng loại Sản Phẩm;

b. Công Ty không thể tìm được đơn vị vận chuyển để giao Sản Phẩm cho Khách Hàng;

Một Đơn Đặt Hàng có thể được giao thành nhiều lần khác nhau.

Đơn Đặt Hàng được lập bằng hình thức điện tử và được lưu trữ trên hệ thống của Công Ty sẽ cập nhật thông tin trạng thái Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website Huepos.com để Khách Hàng theo dõi.

4.3 Hủy đơn đặt hàng

4.3.1 Khách hàng hủy đơn đặt hàng

Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước khi Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng (trừ trường hợp Sản Phẩm được áp dụng một số điều kiện đặc biệt khác được nêu rõ trong phần nội dung của Sản Phẩm trên Website Huế POS) bằng một hoặc nhiều phương thức sau:

Liên hệ CSKH với số hotline để được hỗ trợ: 0949.2239.42

Gửi yêu cầu qua email và chờ xác nhận của Website Huepos: info@huepos.com

Đơn Đặt Hàng sẽ không thể hủy bởi Khách Hàng kể từ thời điểm Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng, trừ các trường hợp cụ thể khác theo quyết định của Công Ty.

Đơn Đặt Hàng được hủy thành công khi Khách Hàng nhận được tin nhắn SMS hoặc thư điện tử của Công Ty xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được hủy; hoặc tình trạng Đơn Đặt Hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng đã được cập nhật tình trạng là đã hủy.

4.3.2 Công ty hủy đơn đặt hàng

Công Ty có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong các trường hợp sau đây:

i. Khách Hàng vi phạm các quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện và/hoặc các Chính sách khác được đăng tải trên Website Huepos.com tại từng thời điểm.

ii. Công Ty, nhân viên Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn các bên thứ ba được Công Ty cho phép thực hiện bất kỳ phần nào trong quá trình giao dịch với Khách Hàng) không thể liên lạc được với Khách Hàng (theo quy định tại các chính sách có liên quan đến việc giao/nhận Sản Phẩm); hoặc các bên không thể thống nhất được các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Sản Phẩm và/hoặc liên quan đến giao dịch này,…

iii. Hệ thống Website Huepos.com có lỗi hệ thống, nhầm lẫn,… dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) khiến Khách Hàng bị thiệt hại hoặc nhận được lợi ích cao bất thường.

iv. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty và sau khi đã nỗ lực bằng mọi phương thức nhưng Công Ty vẫn không khắc phục được) kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra sự kiện bất khả kháng. Công Ty sẽ thông báo cho Khách Hàng về sự kiện bất khả kháng và đưa ra phương án giải quyết cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương án giải quyết của Công Ty, Đơn Đặt Hàng sẽ được hủy theo quy định này.

v. Công Ty có căn cứ xác định Đơn Đặt Hàng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

vi. Khách Hàng vi phạm quy định trong các Chương Trình Khuyến Mại (CTKM) của Website Huepos.com nhằm hạn chế việc một hoặc một nhóm tổ chức/ cá nhân có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Website Huepos.com để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Website Huepos.com sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định đơn đặt hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không. Trừ trường hợp khách mua hàng theo nhóm được tạo bởi Website Huepos.com.

Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại chính sách hủy đơn, đổi trả và hoàn tiền và các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website Huepos.com tại từng thời điểm.

Điều 5. Chương trình khuyến mại

5.1 Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi cho các Khách Hàng, Công Ty theo quyết định của mình có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“Chương Trình Khuyến Mại”), bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau:

  • Giới hạn về số lượng Sản Phẩm trong mỗi Chương Trình Khuyến Mại, có thể là giới hạn trên mỗi Đơn Đặt Hàng; giới hạn trên mỗi Khách Hàng và/hoặc tài khoản; giới hạn mục đích mua Sản Phẩm (không được kinh doanh, mua đi bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào,…)

  • Điều kiện giới hạn khác do Công Ty và/hoặc thương nhân phối hợp cùng thực hiện Chương Trình Khuyến Mại đưa ra và được nêu cụ thể tại nội dung của Sản Phẩm và/hoặc quy định chi tiết trong từng Chương Trình Khuyến Mại.

  • Các quy định khác được nêu tại Chính sách liên quan (nếu có) được đăng tải trên Website Huepos.com tại từng thời điểm.

Theo các quy định tại Điều này, Công Ty có quyền không xác nhận, từ chối, hủy, thu hồi các Sản Phẩm đã giao và/hoặc các Chương Trình Khuyến Mãi đã được áp dụng cho Đơn Đặt Hàng khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm bất kỳ quy định nào của Chương Trình Khuyến Mại, Chính sách liên quan và/hoặc quy định tại Điều này và/hoặc các chính sách khác có liên quan khác được đăng tải trên Website Huepos.com tại từng thời điểm.

Điều 6. Giao nhận sản phẩm

6.1 Phương thức giao Sản Phẩm cho Khách Hàng: Công Ty đang triển khai phương thức giao hàng tiêu chuẩn cho Khách Hàng, chi tiết theo Chính sách giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật tận nơi.

6.2 Thời gian ước tính cho việc giao hàng tương ứng với khu vực giao hàng và các quy định liên quan đến việc giao hàng được quy định tại Chính sách giao hàng của Công Ty và/hoặc các chính sách khác có liên quan được đăng tải trên Website Huepos.com. Vui lòng tham khảo tại ​đây.

Điều 7. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả, hoàn tiền của Công Ty và/ hoặc các chính sách có liên quan khác (nếu có) được đăng tải trên Website Huepos.com tại từng thời điểm. Vui lòng tham khảo tại Chính sách đổi trả hàng

Điều 8. Nghĩa vụ của Huế POS và Khách Hàng trong mỗi giao dịch

8.1 Nghĩa vụ của Huế POS

Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về Sản Phẩm, giá cả, phương thức thanh toán và các chính sách liên quan cho Khách Hàng.

Tự mình hoặc thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện việc giao đầy đủ Sản Phẩm và chứng từ có liên quan cho Khách Hàng;

Thực hiện việc bảo hành Sản Phẩm theo chính sách bảo hành.

Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Khách Hàng.

Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này và quy định pháp luật có liên quan.

8.2 Nghĩa vụ của khách hàng

Khách Hàng có nghĩa vụ rà soát các thông tin liên quan đến Đơn Đặt Hàng tại bước xác nhận đơn hàng trước khi Đặt hàng.

Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin khi tham gia giao dịch trên Website Huepos.com. Công Ty không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thông tin của Khách Hàng cung cấp không chính xác dẫn đến việc giao dịch không thể thực hiện hoặc chậm trễ, Công Ty được quyền từ chối xác nhận đơn hoặc hủy Đơn Đặt Hàng. Khách hàng cần quay video quá trình mở sản phẩm khi nhận hàng để làm bằng chứng nếu có yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại về Sản Phẩm,

Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho Huế POS cho mỗi giao dịch mua Sản Phẩm;

Khách Hàng có nghĩa vụ nhận và kiểm tra Sản Phẩm;

Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại

9.1 Chăm Sóc Khách Hàng

Mọi thắc mắc, khiếu nại và cần hỗ trợ Khách Hàng có thể liên hệ đến Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng theo thông tin sau:

Số điện thoại: 0949.223.942

Email: cskh.camera@gmail.com

Việc giải quyết khiếu nại của Khách Hàng sẽ thực hiện theo Chính sách giải quyết khiếu nại của Công Ty như sau:

9.2 Giải Quyết Khiếu Nại

Công Ty luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Công Ty. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Công Ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách Hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên Công Ty thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: cskh.camera@gmail.com

  • Gọi đến Hotline: 0949.223.942

Bước 2: Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách Hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Công Ty sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách Hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Công Ty có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Trong quá trình xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại nếu Công Ty phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng trên Website huepos.com thì Công Ty sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Công Ty có quyền từ chối xử lý Đơn Đặt Hàng/khiếu nại của khách hàng.

Điều 10. Bảo hành sản phẩm

Việc bảo hành cho các Sản Phẩm khi mua tại Huế POS sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành của Công Ty, được cập nhật tại từng thời điểm, vui lòng tham khảo tại Chính sách bảo hành

Điều 11. Chính sách kiểm hàng

Huế POS cam kết tất cả sản phẩm được bán ra đều đạt chuẩn chất lượng từ nhà sản xuất. Đồng thời, các sản phẩm khi khách hàng nhận được đều nguyên mới và đúng với thông tin mô tả trên Website www.huepos.com.

Quy định về chính sách kiểm hàng vui lòng tham khảo tại đây

Lưu ý: 

– Khi Quý Khách kiểm tra đơn hàng, nhân viên giao nhận buộc phải đợi Quý Khách kiểm tra hàng hóa bên trong gói hàng. Trường hợp nhân viên từ chối cho Quý Khách kiểm tra hàng hóa, Quý Khách vui lòng liên hệ với Huế POS qua hotline: 0949.22.39.42 để được hỗ trợ.

– Huế POS sẽ không chịu trách nhiệm về số lượng, mẫu mã cũng như lỗi của sản phẩm, sau khi đơn hàng đã được giao hàng thành công, đối với sản phẩm được bảo hành theo quy định tham khảo chính sách bảo hành

– Quý Khách tránh dùng vật sắc nhọn để mở gói hàng để tránh gây hư hỏng cho sản phẩm bên trong. Đối với những trường hợp sản phẩm bị hư hỏng do lỗi từ phía Khách hàng, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ Quý Khách đổi/trả/bảo hành sản phẩm.

Nếu đơn hàng bị một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không đúng với đơn hàng đã đặt
  • Sản phẩm bị hư hỏng khi nhìn bằng mắt thường

Quý khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và gọi ngay đến Hotline 0949.22.39.42 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Điều 12. Bảo mật thông tin

11.1 Quy định về bảo mật mọi thông tin khách hàng và thông tin thanh toán của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các chính sách bảo mật thanh toán được đăng tải trên Website Huepos tại từng thời điểm.

11.2 Đối với bất kỳ thông tin nào liên quan đến Công Ty và/hoặc Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng để được hướng dẫn và hỗ trợ. Mọi hành động tiết lộ và/hoặc cố tình lan truyền những thông tin gây bất lợi cho Công Ty hoặc Website huepos sẽ bị xem là vi phạm quy định bảo mật này và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Giới hạn trách nhiệm

12.1 Trong mọi trường hợp, Công Ty không có trách nhiệm: chịu bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất, hư hỏng nào liên quan và/hoặc phát sinh từ Sản Phẩm kể từ thời điểm rủi ro của Sản Phẩm đã được chuyển cho Khách Hàng trừ khi do lỗi của Công ty gây ra.

12.2 Đối với bất kỳ trách nhiệm bồi thường và/hoặc bất kỳ trách nhiệm khác của Công Ty (nếu có phát sinh) sẽ được giới hạn tối đa là giá trị của Đơn Đặt Hàng đó.

Điều 14. Bảo lưu quyền quyết định cuối cùng của công ty

13.1 Công Ty bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong các trường hợp sau:

13.2 Áp dụng Chương Trình Khuyến Mãi đối với Sản Phẩm, các điều kiện, thời hạn, quy định và các chính sách khác liên quan đến các Chương Trình Khuyến Mãi.

13.3 Xử lý khiếu nại và giải quyết tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm và các dịch vụ phát sinh trong các giao dịch trên Website Huepos.

13.4 Đối với những trường hợp tại Điều 12.1, Khách Hàng sẽ không khiếu nại, khiếu kiện về những quyết định của Công Ty.

Điều 15. Sử dụng Website Huepos.com

14.1 Công Ty bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ với nội dung của Website Huepos.com. Công Ty không cấp cho Khách Hàng bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến nội dung của Website Huepos.com.

14.2 Nội dung được đăng trên Website Huepos.com phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại.

14.3 Công Ty bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu nào được chọn bởi Khách Hàng nếu (theo ý kiến của Công Ty) Khách Hàng không tuân thủ theo Điều Khoản Và Điều Kiện này.

14.4 Công Ty có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website Huepos.com tại bất kỳ thời điểm nào.

14.5 Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Huepos.com không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.
Huepos.com từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

Điều 16. Lưu ý chung

Tất cả các Điều Khoản sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại huepos.com

Xin quý khách lưu ý chỉ sử dụng dịch vụ khi chấp nhận và hiểu rõ những quy định trên.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích và sử dụng trang web của HuePOS.com một cách thuận tiện. Mọi câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ hỗ trợ

Địa chỉ: 107 Trần Phú , Phường Phước Vĩnh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Hotline: (+84) 0949.22.39.42

Email: info@huepos.com